tsfizjoterapia

Misja

Misją tsfizjoterapia jest zapewnianie najlepszej jakości w diagnozowaniu i nieinwazyjnym leczeniu narządu ruchu. Ta jakość to przede wszystkim wiedza (aktualna wiedza medyczna) oraz logika, a dzięki nim – prostota. Prostota zapewniająca nie tylko nieskomplikowany sposób terapii, ale również maksymalną możliwą niezależność pacjenta od terapeuty.

Oznacza to, że tsfizjoterapia poszukuje minimum środków zapewniających maksymalny efekt terapeutyczny, stale dbając o własny rozwój oraz stałe aktualizowanie wiedzy.

W diagnozowaniu i leczeniu bardzo ważny jest również komfort i atmosfera pracy. W tsfizjoterapia każdy traktowany jest z szacunkiem, bez tworzenia niepotrzebnego dystansu pomiędzy leczącym i leczonym, a na wizytę zawsze poświęcana jest odpowiednia ilość czasu.

Prawdziwym sukcesem jest zatem skuteczne i proste leczenie, przebiegające w atmosferze zaufania i wzajemnego zrozumienia. Natomiast celem tego leczenia jest odzyskanie sprawności, nierzadko umożliwiające realizowanie marzeń!

 

misja