Leczenie

Podstawą do prowadzenia skutecznego leczenia jest poprawna diagnoza. Fizjoterapeuta, jako praktyk samodzielnego zawodu medycznego, na podstawie wywiadu oraz badania stawia diagnozę funkcjonalną, na podstawie której, o ile będzie to wskazane, wprowadza procedury terapeutyczne.

W TSFIZJOTERAPIA diagnozowanie i leczenie odbywa się ściśle wg standardów Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (MDT) czyli wg metody McKenziego (więcej nt. samej metody tutaj). Standardy te są stale aktualizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a sama metoda stoi w pełnej zgodzie z Medycyną Opartą na Dowodach Naukowych (EBM – Evidence Based Medicine). Jest zatem bezpieczna i kompletna oraz ma swoje ścisłe wskazania i przeciwwskazania co do możliwości i zasadności prowadzenia terapii – badanie służy nie tylko jako wstęp do terapii, ale przede wszystkim jako narzędzie pozwalające na sklasyfikowanie czy terapia mechaniczna będzie prowadzona czy też pacjent powinien udać się do innego spacjalisty medycznego lub wykonać dodatkowe badania.

MDT obejmuje diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych zarówno kręgosłupa jak i kończyn. Oznacza to, że może być to pierwszego wyboru metoda w postępowaniu w problemach związanych z szyjnym, piersiowym i lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa, a także w stawach obwodowych (bark, łokieć, nadgarstek, biodro, kolano, staw skokowy oraz stawy drobne). Oprócz tego, MDT odnosi się również do bólów mięśni, ścięgien, więzadeł – wszystkiego co wchodzi w skład tzw. narządu ruchu. Obejmuje również postępowanie pourazowe.

Oprócz działania w ramach MDT w TSFIZJOTERAPIA prowadzona jest też klasyczna fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa.

Podsumowując – w TSFIZJOTERAPIA prowadzone jest:

  • diagnozowanie i terapia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn
  • usprawnianie i edukacja po urazach (złamanie, zwichnięcie, skręcenie, naderwanie, naciągnięcie, przeciążenie)
  • usprawnianie i edukacja przed i po leczeniu operacyjnym (endoprotezoplastyka, zabiegi artroskopowe, operacje kręgosłupa)
  • rehabilitacja w chorobach centralnego i obwodowego układu nerwowego (nauka lokomocji, samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym)
  • masaż: klasyczny, modelujący (odchodzający, wyszczuplający), relaksacyjny, dla kobiet w ciąży, sportowy
  • drenaż limfatyczny
  • zabiegi fizykoterapeutyczne: ultradźwięki, fonoforeza, laseroterapia punktowa, prąd interferencyjny, TENS, KOTZ, galwanizacja, jonoforeza, diadynamik, elektrostymulacja, elektrofonoforeza